Velg klatresenter

Sikkerhetsregler

Klatring er en potensielt farlig aktivitet. Som besøkende er det viktig at du er klar over risikoen, og følger reglene til Høyt Under Taket. 

Aldersgrenser

 • Barn under 13 år skal være under kontinuerlig tilsyn av en voksen over 18 år. Den voksne er ansvarlig for at barnet overholder reglene. Én voksen passer på maks 4 barn.
 • Den voksne har ansvar for at barn følger sikkerhetsreglene i hele sentret.
 • Ungdom fra 13-17 år kan oppholde seg på senteret alene med underskrift fra foresatte, med forbehold om at ungdommen gjør seg kjent med sikkerhets- og trivselsreglene.
 • Det er 15-års aldersgrense på treningsområdet.  

Generelt på senteret

 • Du plikter til å følge instrukser fra personalet og informasjon på klatresenteret. Personalet kan bortvise personer som ikke følger sikkerhetsreglene. 
 • Bruk innestemme og unngå unødvendig støy. 
 • Ingen løping. 
 • ALLTID trøye på, klatring i bar overkropp eller kun sportsBH er ikke lov. 
 • Ingen løse gjenstander skal medbringes opp i klatreveggene eller via ferrata klatreløypene. 
 • All klatring og sikring skal foregå med UIAA-godkjent utstyr (CE-godkjenning). 
 • Eksterne aktører må ha tillatelse for å kunne holde arrangementer/kurs på senteret. 
 • Du plikter å varsel personalet hvis du oppdager feil og/eller mangler på anlegget som fører til økt risiko, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.  
 • Det skal alltid brukes klatresko i klatreveggene og klatreløypene. Det er ikke lov å klatre barbeint eller i sokker. 
 • Ingen som er påvirket av alkohol eller narkotika skal være i klatresentret. 
 • Personer med fysiske plager og sykdommer som muligens kan forverres ved klatring på senteret frarådes klatring. Du har eget ansvar for din helse og kapasitet i samråd med legen din. Vi har kroppsele til gravide.  

Klatring med autobelay

Alle kan bruke autobelay, men før du klatrer må du som bruker ha lest og fullt ut forstått følgende: 

 • Vektgrenser: 10kg -> 120kg.  
 • Opplæring: Før du begynner å klatre, skal du gå gjennom opplæringsstasjon eller få opplæring av en ansatt.  
 • Klatresele: Har du ikke topptaukort eller brattkort skal selen kontrolleres av en instruktør i starten av økten, samme hvis man tar selen av og på. 
 • Sperreseilet: Når du klipper inn i autobelay for å klatre skal seilet legges rett ut på gulvet. Alltid klipp karabiner inn i seilet igjen når du er ferdig med å klatre. 
 • Selvsjekk/kamaratesjekk: skal alltid gjennomføres når du kobler deg inn i en autobelay. For barn under 13 skal en voksen gjennomføre sjekken. 
  • Karabinkrok: Sjekk at karabinkroken er koblet inn i riktig festepunkt i selen og at karabinkroken er lukket og låst.  
  • Rett opp webbing: Påse at webbing er rett, ikke tvinnet rundt og rundt. 
  • Funksjonstest: Husk funksjonstest før du begynner å klatre! Sjekk funksjonen ved å dra ned webbing ca 1 meter og se at webbing trekkes opp igjen av autobelay. Hvis Autobelay ikke trekker inn mens du klatrer, klatre ned og varsle personalet. 
 • Klatre kun under autobelayen – Aldri klatre til samme høyde/ over autobelay og ikke for mye vinkel til siden, hold deg på linjen som tilhører autobelayen du er koblet til. 
 • Nedsenking må gjøres med føttene først. 
 • Hold deg inntil veggen når du er koblet til autobelay, ikke gå mer enn 3 meter ut fra veggen når du er på gulvet og koblet til autobelay. 

Via ferrata klatreløyper

Alle kan bruke klatreløyper, men før du klatrer må du som bruker ha lest og fullt ut forstått følgende: 

 • Før du begynner å klatre, skal du gå gjennom opplæringsstasjonen. 
 • Vektgrense: 120kg. 
 • Barn under 13år må være ifølge og under oppsyn av en ansvarlig voksen over 18 år. 
 • Ingen løse gjenstander skal medbringes opp i via ferrata klatreløypene. 
 • Ved behov for hjelp / assistanse ta kontakt med en instruktør.  
 • ALDRI klatre opp i løypene uten å være koblet på sikringswire med sele og kanhook.  
 • Du må følge høydekravene på løypene: 
  • Fargekoder og høydekrav er: 
   • Oransje: person over 80 cm. 
   • Grønn/mørkegrønn: person over 110 cm. 
   • Blå/rød: person over 140 cm.

Buldring

Alle kan buldre hos oss, men vi har noen regler som begrenser uhell. 

 • Vikeplikt
  Du er selv ansvarlig for å unngå fallsoner sånn at ingen faller på deg! Du skal alltid vike for den som er høyere i veggen. 
 • Fallsone
  Hele madrassen er en fallsone og derfor er det ikke lov å leke/ løpe/ turne/ ligge på madrassen. Klatrere faller ikke nødvendigvis rett ned, så vær oppmerksom spesielt når du går rundt hjørner eller lignende. 
 • Nedklatring/ land på føttene
  Grå tak er kun til nedklatring. Klatre alltid så langt ned du kan før du hopper. Lær deg fallteknikk for å begrense skade.  
 • Hold matten fri for gjenstander
  La aldri gjenstander ligge på madrassen. Ta av deg selen når du buldrer. 
 • Pass på hverandre
  Innendørs er “spotterens” oppgave å holde fallsonen fri, både fri for gjenstander og personer. 
 • Hold et øye med barna
  Mattene skal aldri brukes som lekeplass. 
 • Kalkstasjon
  Husk å bruke kalkstasjonen til kalkposen din 
 • Børste klatregrepene
  Puss gjerne bort kalk fra klatregrepene før og etter forsøkene dine. Dette øker friksjonen og gjør at grepene holder seg fine. Børstene skal settes tilbake på plass etter bruk.  

Klatring med klatretau og taubrems

Gjør deg kjent med og følg Klatrevettplakaten! 

 • Alle har lov til å klatre på topptau og led på alle vegger etter opplæring 
 • For å sikre på topptau eller led er det krav om sikringskort! 
  • Topptaukort: for sikring på topptau  
  • Brattkort: for sikring på led og topptau 
  • Har du ikke sikringskort kan du veiledes av en person over 18 år med sikringskort forutsatt at: 
   • Du er fyllt 13 år 
   • Veileder er over 18 år og har sikringskort 
   • Veileder ALLTID holder backup på passiv tauende uavhengig av type taubrems 
   • Veileder står på bakken og har full oppmerksomhet på sikrer 
  • Dersom du har deltatt på sikringskurs hos HUT for mindre en 3 måneder siden kan du øve på kursveggen, med autobelay som backup.  
 • Husk ALLTID KAMERATSJEKK 
 • Klatreutstyret skal være godkjent av UIAA, CE-godkjenning.  
 • Hold deg kun fast i klatregrep, ikke stikk fingre i bolter, karabiner eller annet stål.  
 • Klatrevettplakaten (begrenser ulykker) 
  • ALLTID kameratsjekk 
  • God kommunikasjon 
  • ALDRI slipp bremsegrepet 

Ledklatring: 

 • Brattkort er et krav for å sikre på led!  
 • Vikeplikt: Du er selv ansvarlig for å unngå fallsoner sånn at ingen faller på deg! Du skal alltid vike for den som er høyere i veggen. 
 • Kortslyngene: Alle skal alltid klippes.  
 • Aldri klipp mer enn et tau inn i en karabin. (OBS ved ledklatring på topptaulinjer) 
 • Våre faste topptau skal ikke trekkes ned og brukes til ledklatring. 

Ved uansvarlig oppførsel eller manglende sikringsferdigheter kan våre instruktører henvise klatrer til autobelay eller buldring, selv om vedkommende har godkjent sikringskort. 

Treningsområdet

 • Bruk utstyret riktig. Er du det minste usikker – spør. 
 • Ryddighet: Tørk av og sett utstyret tilbake når du er ferdig med å trene. 
 • Aldersgrense: i treningsområdet er 15 år.