Om oss

Høyt Under Taket Klatresenter

Om oss

Høyt under Taket klatresenter (HUT) er et konsept med utspring i unik kompetanse innen aktivitetsopplevelser i Norge.

Initiativtaker Høyt & Lavt har etablert og satt i drift over 30 utendørs klatreparker de siste 10 årene. I samarbeid med Norges fremste leverandør av klatrevegger, driftere av klatresentere, sosialt entreprenørskap og erfarne aktører fra opplevelsesbransjen, har HUT et sammensatt team med unike kapabiliteter (erfaring, kompetanse og gjennomføringsevne).

I samarbeid med Snøhetta har HUT-teamet utviklet et massivtre bygg som skal ivareta det funksjonelle, bærekraft, sirkulær økonomi og flerbruksmuligheter.

Et utradisjonelt klatresenter

Høyt Under Taket skiller seg vesentlig fra tradisjonelle klatresentere for sportsklatring. Det er et konsept som favner om en bredere målgruppe. Det skal være en møteplass hvor barn, ungdom og voksne samles rundt en felles aktivitet. Vi vil tilby en inngangsport med lav terskel til klatring. En arena for alle uavhengig av ferdighetsnivå.

Høyt Under Taket lar mennesker få føle på gleden i aktiviteten. Du skal tidlig kunne oppnå en mestringsfølelse samtidig som du skal føle deg trygg. Konseptet er inkluderende og tilbyr klatring for ALLE.

Første klatresenter bygget i Tønsberg

Det første prosjektet som ble etablert, var inne i en gammel lagerhall på 2000kvm i Tønsberg hvor bruk av massivtre-elementer ble utviklet og testet. Både som tradisjonelle klatrevegger og som byggeelementer i en innendørs klatrepark , tårn og bursdagsrom.

Videreutviklingen av dette resulterte i et samarbeid med Snøhetta hvor framtiden er å bygge et massivtrebygg hvor bæreelementer, vegger og bygget i seg selv kan benyttes til aktiviteter.

Konseptet er ideelt for samarbeid/flerbruk enten det er skoler, idrettshaller eller andre områder hvor det er fokus på aktivitet for et bredt spekter av brukere. Piloten i Tønsberg har dannet grunnlag for konseptet som tas videre i utforming av lokaler, bygg og innhold.

Klar for å klatre?

Opplev klatring som gir deg mestringsfølelse i sikre omgivelser.

Medlemskap