Sikkerhet

Sikkerhetsregler for Høyt Under Taket

 1. Alle kan buldre hos oss. Pass deg for andre som buldrer så de ikke kan falle på deg.
 2. Alle har lov til å klatre, men ikke sikre, på topptau og led. Dette gjelder alle klatreveggene. Klatreutstyret skal være godkjent av UIAA, CE-godkjenning. Ikke stikk fingre i bolter, karabiner eller annet stål. Husk alltid KAMERATSJEKK.
 3. For å sikre må du ha topptaukort, for sikring på topptau, eller brattkort, for sikring på led og topptau.
 4. En person over 18 år med brattkort (topptau og ledsikring) eller topptaukort (topptausikring) kan veilede en person uten sikringskort. Da må veilederen alltid; Holde i den passive tauenden, stå på bakken og ha sin fulle oppmerksomhet på sikreren.
 5. Du må sette deg inn hvordan du skal bruke den automatiske sikringsmaskinen, autobelay. Opplæringsvideo blir vist. Det kreves ikke brattkort eller topptaukort. Husk at du må gøre en funksjonstest.
 6. Du plikter til å følge instrukser fra personalet og informasjon på klatresenteret. Personalet kan bortvise personer som ikke følger sikkerhetsreglene.
 7. Barn skal være under tilsyn av ansvarlig voksen over 18 år. Dette gjelder hele senteret. Den voksne er ansvarlig for at barnet overholder reglene.
 8. Oppdager du feil og eller mangler på anlegget som fører til økt risiko, eller ser at andres atferd kan føre til risiko. Da har du plikt til å varsle personalet.
 9. Eksterne aktører må ha tillatelse for å kunne holde arrangementer/kurs på senteret.
 10. Barn under 13 år må ha med seg en voksen. Denne personen behøver ikke å klatre.
 11. Vektgrense i klatreveggene er 120 kg. Buldring har ingen vektgrense.

Klar for å klatre?

Opplev klatring som gir deg mestringsfølelse i sikre omgivelser.

Medlemskap